Ден на дрвото 2015 год

Учениците од О.У. „Христијан Тодоровски Карпош“ Ранковце  успешно ја спроведоа акцијат „Ден на дрвото“ засадувајќи зимзелени дрва во училишниот двор.