„Броевите на Фибоначи и фамилијарно дрво на пчели“

Во ООУ„Христијан Тодоровски Карпош“ од Ранковце се реализираше  воннаставна активност со наслов  „Броевите на Фибоначи и фамилијарно дрво на пчели“ во која учествуваа членови на секцијата „Млади математичари“ под менторство на наставникот Игор Николовски  . Учениците се запознаа со многу познатата  низа на Фибоначи и графички го претставија количникот од Фибоначиев број и неговиот претходник и беше воведен  златниот број φ. Преку  истражување беше откриена   поврзаноста на броевите на Фибоначи и фамилјарното дрво на пчели а исто така и со музиката. На крај користевме уред Micro:bit за кодирање на кој му зададовме алгоритми за пресметување нареден член во низата на Фибоначи.

%d bloggers like this: