Посета на Македонско собрание

Учениците од ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ Ранковце беа во посета на Македонското собрание кадешто ги посетија работните просториите на законодавдниот дом и од страна на областено лице од собранието им беше презентиран начинот на функционирање на истото. Благодарност до Општина Ранковце и до Градоначалникот Борче Спасовски кои ни овозможија бесплатен превоз за да може да се реализира посетата на Македонското собрание.

%d bloggers like this: