ПООУ с.Псача

Подрачното основно  училиште ПОУ „Христијан Тодоровски-Карпош” во с. Псача се наоѓа  покрај магистралниот пат, на самиот влез на с.ПсачаВо ова училиште  се изведува настава од прво до девето одделение. Во рамките на ова училиште се опфатени ученици од село Псача како и од некои соседни села за кои е обезбеден превоз и некои ученици од поблиските соседни села во кои не работат училиштата.

190596_101693393247167_1953977_n

skolo ps.JPG

%d bloggers like this: