ПООУ с.Герман

Подрачното основно училиште во с. Герман се наоѓа во планински предел. Во ова училиште наставата се изведува во комбинирани паралелки и тоа комбинарана паралелка од прво до петто одделение  и комбинирана паралелка за учениците од шесто до девето одделение. Во ова училиште учат ученици од село Герман и од околните населени места.

ger.JPG

%d bloggers like this: